Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις


Floated image
Η ανάγκη θεσμοθέτησης και εφαρμογής της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων προέκυψε από την αναγκαιότητα καταγραφής, στατιστικής επεξεργασίας και στη συνέχεια αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος που οδήγησαν την Ευρώπη στην έκδοση της Κοινοτικής οδηγίας 2002/91/ΕΚ περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Η χώρα μας ως όφειλε απέναντι στις απαιτήσεις της Ε.Ε. και κυρίως απέναντι στους πολίτες της, εναρμόνισε την εθνική μας νομοθεσία με την Κοινοτική Οδηγία, σύμφωνα με τον Ν. 3661/2008. ΑΡΧΕΙΟ PDF
Κατόπιν τούτου, έγινε μία ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια ώστε η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος ξεφεύγοντας από τις τυπικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

 • 1. Καταγράφει το ενεργειακό αποτύπωμα μέρους ή συνόλου ενός κτιρίου και απεικονίζει την ενεργειακή του κατάταξη. Με απλά λόγια, υπολογίζει την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στο σύνολό του αλλά και σε επιμέρους πηγές ενέργειας, δίνοντας παράλληλα συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή μέρους αυτού.
 • 2. Είναι υποχρεωτικό για κάθε:
  • 1. Aγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2011)
  • 2. Nέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου άνω των πενήντα (50) τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2011)
  • 3. Nέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. ή επαγγελματική στέγη (σε ισχύ από 9/1/2012)
 • 3. Κοστίζει :
  • Για μονοκατοικίες άνω των 50τ.μ. 1,5 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή τα 200 ευρώ, ενώ για διαμερίσματα πολυκατοικιών 2 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή τα 150 ευρώ.
  • Αντίστοιχα, για γραφεία και καταστήματα έως 1.000τ.μ. το κόστος είναι 1,5 ευρώ το τ.μ. ενώ για γραφεία και καταστήματα άνω των 1.000τ.μ. αντίστοιχα το κόστος είναι 2,5 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή τα 300 ευρώ.

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΦΟΡΑΥΠΟΨΗ: Pro Forma
ΑΘΗΝΑ 18.08.2014
ΕΡΓΟ: ...........


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ STO

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΤΑ-European Organisation for Technical Approvals (φορέας πιστοποίησης CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment πχ European Technical Approval ETA - 03/0027 StoTherm Classic ) και το σύνολο των υλικών των συστημάτων παρέχονται από την εταιρεία Δρακόπουλος Γερ. & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είναι πιστοποιημένη και ακολουθεί διαδικασίες κατά EN ISO 9001:2000.


Σύστημα 1 : Sto Therm Classic,

Στεγάνωση λεπτομερειών με ελαστομερές στεγανωτικό (StoFlexyl) – Υαλόπλεγμα (Sto GlassFibre Mesh)-Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας
Συγκολλητικό υλικό (Sto Coll IP)
Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (Sto EPS Board K80 CE Τop 32) , κατάλληλης ωρίμανσης, περιορισμένης αναφλεξιμότητας, (Συντελεστής λ = 0,035 W/mK ) πάχους 5 cm
Οργανικός έτοιμος προς χρήση σοβάς (Sto Armat Classic), υψηλής ελαστικότητας χωρίς τσιμέντο για εμβαπτισμό υαλοπλέγματος (StoGlass Fibre Mesh)
Τελική επικάλυψη (Stolit k.1,5), αντιρρηγματικού οργανικής βάσης, έτοιμου προς χρήση σοβά, . ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός, με υψηλή υδροφοβία, σε διάφορες κοκκομετρίες. Χρωματισμός βάσει StoColor SystemΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ
Κόστος συστήματος για καθαρή επιφάνεια (5cm)
35 €/m2 x 300 m² = 10500 €
Ακμές
8 €/m x 90 m = 720 €
Εμφανι μπετον (χωρις πολυστερίνη)
19 €/m2 x 80 m² = 1520 €
Στεγάνωση ειδικών λεπτομεριών
19 €/m x 100 m = 1900 €
Kαπάκια
22 €/m x 120 m = 2640 €
Σύνολο
13720 €