Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Χρόνια πολλά
Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, ευτυχία, Καλή Χρονιά να έχουμε.
Πάντα κάνουμε την ευχή, ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος από τον
προηγούμενο. Πως συμβαίνει όμως, πάντα, κάθε χρονιά να λέμε ότι κάθε
πέρυσι και καλύτερα!!!

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Ακμές κτιρίου

Ακμές κτιρίου
Για την ενίσχυση σε γωνίες χρησιμοποιούμε το ειδικό γωνιακό τεμάχιο με υαλόπλεγμα τύπου Sto PVC Mesh Angle Bead (δεν αντικαθιστά το συνηθισμένο υαλόπλεγμα οπλισμού του συστήματος). Εφαρμογή στην κρίσιμη επιφάνεια ενδιάμεσου σοβά με σπάτουλα. Η εφαρμογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να ακολουθεί ο εμβαπτισμός του γωνιόκρανου StoPVC Mesh Angle Bead με την χρήση γωνιακής σπάτουλας. Τέλος εφαρμόζουμε το υαλόπλεγμα έτσι ώστε να επικαλύπτει το γωνιόκρανο και μέχρι την εξωτερική ακμή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο.

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Μόνωση


Μόνωση ονομάζεται η απομόνωση ενός χώρου από υγρά, θερμότητα ή ψύχος, από τον ήχο και, σε ειδικές περιπτώσεις, από ραδιενέργεια. Για να επιτευχθεί μόνωση χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα, κατάλληλα υλικά με θερμομονωτικές ηχομονωτικές ή στεγανοποιητικές ιδιότητες (για παράδειγμα ορυκτοβάμβακες, ξυλόμαλλο για θρμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες, διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη για θερμομονωτικές ιδιότητες, ασφαλτόπανα για στεγανοποιητικές ιδιότητες).

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS: Expanded Polystyrene)Η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS: Expanded Polystyrene) είναι ένα υλικό: οικονομικό, εύχρηστο, ευέλικτο, ιδανικό για πολλές εφαρμογές ενώ ταυτόχρονα είναι ανακυκλώσιμο και περιβαντολλογικά ασφαλές.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι απεριόριστη αφού δεν υφίσταται γήρανση, αποδόμηση ή απώλεια διαστάσεων.
Σχετικές μελέτες και εργαστηριακές δοκιμές του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και άλλων διεθνών ερευνητικών κέντρων αποδεικνύουν ότι οι ιδιότητες του υλικού παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες μετά από 100 χρόνια συνεχούς καταπόνησης σε έργα υποδομής.
Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS είναι ένα χημικώς καθαρό προϊόν και είναι θεωρητικά και πρακτικά αδύνατον να νοθευτεί με άλλα ΑΔΡΑΝΗ υλικά.
Η σταθερότητα του όγκου της είναι δεδομένη και μοναδική μεταξύ των άλλων μονωτικών υλικών και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται σαν υλικό θεμελίωσης στις κατασκευές και σε έργα οδοποιίας παρέχοντας ταυτόχρονα αντισεισμική προστασία και πλήρη απορρόφηση των διαφορικών καθιζήσεων.

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Η Εξωτερική Θερμομόνωση,Η Εξωτερική Θερμομόνωση, που από αρκετούς αναφέρεται και ως Θερμοπροσοψη, είναι πλέον η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τη θερμομόνωση των τοίχων του σπιτιού σας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γενικά στην αγορά υπάρχουν κάποια ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε παλιά αλλά και νεώτερα κτίρια, πάντα όμως από την εξωτερική πλευρά των πλαινών τοίχων σας. Εκτός όμως από την εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχουν ακόμα οι μέθοδοι της Εσωτερικής Θερμομονωσης και της Θερμομονωσης Διπλης Τοιχοποιας.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Εξωτερική Θερμομόνωση.


Εξωτερική Θερμομόνωση.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αποτελούν την ιδανική επένδυση είτε για νεόδμητα είτε για υφιστάμενα κτίρια. Τα συστήματα αυτά, έκτος από την μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν στα κτίρια λόγω του μονωτικού υλικού, προσφέρουν παράλληλα μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα ενάντια στις καιρικές συνθήκες δημιουργώντας μια αξιόπιστη πρόσοψη. Σε μια περίοδο όπου το κόστος ενέργειας ολοένα και αυξάνεται τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αποτελούν την πιο αξιόπιστη και πλήρως αποσβέσιμη επένδυση (αυξάνοντας το πάχος μόνωσης ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται σημαντικά) η οποία αυξάνει και την αξία του κτιρίου.