Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Χρόνια πολλά
Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, ευτυχία, Καλή Χρονιά να έχουμε.
Πάντα κάνουμε την ευχή, ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος από τον
προηγούμενο. Πως συμβαίνει όμως, πάντα, κάθε χρονιά να λέμε ότι κάθε
πέρυσι και καλύτερα!!!