Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Για την θερμομόνωση...

Για την θερμομόνωση χρησιμοποιούμε υλικά ενός και μόνον παραγωγού. Το σύστημα σχεδιάζεται ως σύνολο προϊόντων που αλληλοσυμπληρώνοναι και έχουν ταιριαστές ιδιότητες οι οποίες διαθέτουν και τις τεχνικές εγκρίσεις και έτσι εξασφαλίζουν την ποιότητα της κατάλληλης τεχνολογίας. Οι παραγωγοί των θερμομονωτικών συστημάτων δίνουν συνήθως την εγγύηση των προϊόντων τους όταν χρησιμοποιούνται σε σύνολο του συστήματος, και τονίζουν οτι απαιτείται η κατάλληλη τεχνολογία και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών.

Η θερμομόνωση είναι μια έξυπνη επένδυση. Όταν καλύψεις τους τοίχους με πετροβάμβακα ή φελιζόλ, οι λογαριασμοί σου για την θέρμανση θα μειωθούν.