Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Εκτελούμε εργασίες θερμομόνωσης με υψηλής ποιότητας υλικά. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θερμομόνωσης παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την επιλογή του πιο κατάλληλου υλικού και της τεχνολογίας εφαρμογής.
Η θερμομόνωση αποτελεί μια πολύ καλή επένδυση. Δεδομένου ότι το κόστος θέρμανσης είναι όλο και πιο υψηλό και επίσης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το κόστος συντήρησης του κτηρίου, η θερμομόνωση των τοίχων είναι μια πάρα πολύ επικερδής επένδυση.
Ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τρόπο εκτέλεσης ισχύει η αρχή ότι το σπίτι θερμομονώνεται εξωτερικά. Ο τοίχος αποκτά τότε καλύτερες μονωτικές ιδιότητες και αυξάνεται η λεγόμενη θερμική του σταθερότητα. Ο σωστά θερμομονωμένος τοίχος δεν υγραίνεται και δεν πιάνει πάγο. Η θερμομόνωση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Λόγω ευκολίας εκτέλεσης και μεγάλης αντοχής στο χρόνο, συχνά χρησιμοποιείται η μέθοδος ελαφριά – υγρή. Μετά από κατάλληλη προετοιμασία του τοίχου (καθαρισμός από σκόνη, στοκάρισμα ορισμένων σημείων) τοποθετείται σε αυτόν η μονωτική πλάκα από πετροβάμβακα ή φελιζόλ. Επιπρόσθετα η μόνωση στερεώνεται με πλαστικούς πασσάλους. Πάνω από την κόλλα στρώνεται ως ενίσχυση ένα πλέγμα από υαλίνες (ώστε να βυθιστεί μέσα στην κόλλα), πράγμα που προστατεύει την πρόσοψη από φθορές/ ζημιές και το σοβά από ραγίσματα. Στη συνέχεια ενισχύεται η επιφάνεια με κατάλληλο σκεύασμα και στο τέλος στρώνεται μια λεπτή στρώση σοβά. Η ανθεκτικότητα του τοίχου που έχει θερμομονωθεί με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα κρατήσει για τουλάχιστον 30 χρόνια.