Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ή ΦΕΛΙΖΟΛ;


Ο πετροβάμβακας διαπερνάται από υδρατμούς, δεν υποκύπτει σε βιολογική διάβρωση, δεν καίγεται, δεν καταστρέφεται από τα τρωκτικά και παρέχει θερμική και ακουστική μόνωση. Μειονέκτημα του αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα και η ελάχιστη υγρασία μειώνει τις ιδιότητες του και γι’αυτό πρέπει να εμποτιστεί με ειδικά υλικά για να αποτραπεί η διείσδυση της υγρασίας. Επιτρέπεται χρήση μόνο ορυκτών σοβάδων.
Η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS: Expanded Polystyrene) είναι ένα υλικό: οικονομικό, εύχρηστο, ευέλικτο, ιδανικό για πολλές εφαρμογές ενώ ταυτόχρονα είναι ανακυκλώσιμο και περιβαντολλογικά ασφαλές.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι απεριόριστη αφού δεν υφίσταται γήρανση, αποδόμηση ή απώλεια διαστάσεων.
Σχετικές μελέτες και εργαστηριακές δοκιμές του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και άλλων διεθνών ερευνητικών κέντρων αποδεικνύουν ότι οι ιδιότητες του υλικού παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες μετά από 100 χρόνια συνεχούς καταπόνησης σε έργα υποδομής.
Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS είναι ένα χημικώς καθαρό προϊόν και είναι θεωρητικά και πρακτικά αδύνατον να νοθευτεί με άλλα ΑΔΡΑΝΗ υλικά.
Η σταθερότητα του όγκου της είναι δεδομένη και μοναδική μεταξύ των άλλων μονωτικών υλικών και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται σαν υλικό θεμελίωσης στις κατασκευές και σε έργα οδοποιίας παρέχοντας ταυτόχρονα αντισεισμική προστασία και πλήρη απορρόφηση των διαφορικών καθιζήσεων.
Eco-Monosi

Ρόμπερτ Τομασέφσκι

+30 693 664 5301
+30 695 794 2816
tel/fax +30 211 40 35 375

info@eco-monosi.gr

SKYPE: Eco-Monosi