Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Εκτελούμε εργασίες θερμομόνωσης με υψηλής ποιότητας υλικά. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θερμομόνωσης παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την επιλογή του πιο κατάλληλου υλικού και της τεχνολογίας εφαρμογής.

Η θερμομόνωση αποτελεί μια πολύ καλή επένδυση. Δεδομένου ότι το κόστος θέρμανσης είναι όλο και πιο υψηλό και επίσης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το κόστος συντήρησης του κτηρίου, η θερμομόνωση των τοίχων είναι μια πάρα πολύ επικερδής επένδυση.