Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Σοβάδες:

Σοβάδες: 

1. Ορυκτοί – συνδετικό εδώ είναι το τσιμέντο, που σημαίνει ότι είναι εφικτό μονόν να έχουμε ανοιχτά χρώματα. 2. Ακρυλικοί – παράγονται από συνθετικές ρητίνες, είναι έτοιμοι προς χρήση, πάστα. 3. Μωσαϊκοί – με βάση ακρυλική ρητίνη και με την προσθήκη φυσικού μαρμάρου και χαλαζία, που επιτρέπει να πετυχαίνουν συνθέσεις από πολύχρωμους κόκκους σε ποικιλία 60 χρωμάτων. 


Για την θερμομόνωση χρησιμοποιούμε υλικά ενός και μόνον παραγωγού. Το σύστημα σχεδιάζεται ως σύνολο προϊόντων που αλληλοσυμπληρώνοναι και έχουν ταιριαστές ιδιότητες οι οποίες διαθέτουν και τις τεχνικές εγκρίσεις και έτσι εξασφαλίζουν την ποιότητα της κατάλληλης τεχνολογίας. Οι παραγωγοί των θερμομονωτικών συστημάτων δίνουν συνήθως την εγγύηση των προϊόντων τους όταν χρησιμοποιούνται σε σύνολο του συστήματος, και τονίζουν οτι απαιτείται η κατάλληλη τεχνολογία και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

Η θερμομόνωση είναι μια έξυπνη επένδυση. Όταν καλύψεις τους τοίχους με πετροβάμβακα ή φελιζόλ, οι λογαριασμοί σου για την θέρμανση θα μειωθούν.