Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Ανεξάρτητα από τον

Ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τρόπο εκτέλεσης ισχύει η αρχή ότι το σπίτι θερμομονώνεται εξωτερικά. Ο τοίχος αποκτά τότε καλύτερες μονωτικές ιδιότητες και αυξάνεται η λεγόμενη θερμική του σταθερότητα. Ο σωστά θερμομονωμένος τοίχος δεν υγραίνεται και δεν πιάνει πάγο. Η θερμομόνωση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Λόγω ευκολίας εκτέλεσης και μεγάλης αντοχής στο χρόνο, συχνά χρησιμοποιείται η μέθοδος ελαφριά – υγρή. Μετά από κατάλληλη προετοιμασία του τοίχου (καθαρισμός από σκόνη, στοκάρισμα ορισμένων σημείων) τοποθετείται σε αυτόν η μονωτική πλάκα από πετροβάμβακα ή φελιζόλ. Επιπρόσθετα η μόνωση στερεώνεται με πλαστικούς πασσάλους. Πάνω από την κόλλα στρώνεται ως ενίσχυση ένα πλέγμα από υαλίνες (ώστε να βυθιστεί μέσα στην κόλλα), πράγμα που προστατεύει την πρόσοψη από φθορές/ ζημιές και το σοβά από ραγίσματα. Στη συνέχεια ενισχύεται η επιφάνεια με κατάλληλο σκεύασμα και στο τέλος στρώνεται μια λεπτή στρώση σοβά. Η ανθεκτικότητα του τοίχου που έχει θερμομονωθεί με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα κρατήσει για τουλάχιστον 30 χρόνια.