Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Εφαρμογή νεροσταλάκτη


Εφαρμογή νεροσταλάκτη
Δημιουργία νεροσταλάκτη με την χρήση ειδικού τεμαχίου τύπου StoDrip Edge Profil όπου υποδεικνύεται από την μελέτη. Εφαρμογή με εμβαπτισμό στον ενδιάμεσο σοβά. Η εφαρμογή του σοβά θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να ακολουθεί ο εμβαπτισμός του ειδικού τεμαχίου τύπου StoDrip Edge Profil με την χρήση σπάτουλας. Τέλος εφαρμόζουμε το υαλόπλεγμα έτσι ώστε να επικαλύπτει το ειδικό τεμάχιο μέχρι και την εξωτερική ακμή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο.