Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα


Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τη Sto
Το StoTherm Classic προσφέρει, με τα κατασκευαστικά του πλεονεκτήματα και την ανώτερη τεχνολογία των υλικών, ξεκάθαρα οικονομικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα συστήματα. Γύρω στο 40 % έως 45% του συνολικού κόστους κατά την εφαρμογή ενός Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης οφείλεται στα υλικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν τα εργατικά. Ο εξελιγμένος εξοπλισμός και ο σωστός τρόπος εργασίας εξοικονομεί, ακριβώς όπως τα άριστα συντονισμένα εξαρτήματα ενός συστήματος, χρόνο και χρήμα.

Λιγότερες εργασίες = Μέγαλύτερη ταχύτητα, περισσότερη ασφάλεια
  • Δε χρειάζεται διαγώνιος οπλισμός στα δομικά ανοίγματα : Οι εγκάρσιες ρωγμές στις γωνίες των ανοιγμάτων του κτιρίου δημιουργούνται όταν, σε ανόργανα συστήματα, παραλείπεται ή δεν τοποθετείται σωστά ο επιπρόσθετος διαγώνιος οπλισμός. Στην περίπτωση του StoTherm Classic, η διαδικασία αυτή έχει εξαλειφθεί, καθώς δεν απαιτείται διαγώνια ενίσχυση, εξαιτίας της τεράστιας ελαστικότητας και αντοχής του συστήματος.
  • Με το StoTherm Classic δεν απαιτείται αστάρι επί του επιχρίσματος οπλισμού για την πρόσφυση του τελικού επιχρίσματος. 
  • Δε απαιτείται στρώση επιπέδωσης του επιχρίσματος οπλισμού μετά τον εμβαπτισμό του υαλοπλέγματος.
  • Δεν απαιτείται βαφή του τελικού επιχρίσματος. Δεν είναι απαραίτητη μία τελική επικάλυψη με βαφή για την αποφυγή ρωγμών ή ανομοιόμορφου χρώματος κατά το στέγνωμα.
  •