Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Ακρυλικά : Χρώματα - Sto Color Crylan - StoColor Royal

                   Σοβάδες  Stolit K/R/MP    StoMarlit K/R

 • Ακρυλική βάση, προστασία απο CO2, αποφυγή ενανθράκωσης σκυροδέματος
 • Ελαστικότητα, αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες
 • Καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή
 • Μεγάλη επιλογή αποχρώσεων, σταθερότητα χρώματος 
 • Οικονομία στη χρήση, γενικής χρήσης υλικό
Ακρυλο-σιλικονούχα : Χρώματα - StoColor Jumbosil - StoColor Fibrasil

 • Ακρυλική βάση με προσθήκη σιλικονούχων ρητινών
 • Καλή ελαστικότητα, αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες
 • Καλή υδρατμοδιαπερατότητα, υψηλή στεγανοποίηση
 • Κατάλληλα για όλα τα υποστρώματα
 • Μεγάλη επιλογή αποχρώσεων, σταθερότητα χρώματος
 • Πολύ καλή δυνατότητα γεμίσματος τριχοειδών ρωγμών