Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Τα Κεντρα StoDesign, επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αισθητική του κτιρίου και λειτουργούν σήμερα ως διεθνές δίκτυο υποστήριξης με παγκόσμια δραστηριότητα. Ως συνεργάτες των κατασκευαστών, σχεδιαστών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, οι ειδικοί μας αναπτύσσουν μοναδικές, δημιουργικές και ανθεκτικές στο χρόνο χρωματικές συνθέσεις με υψηλά αισθητικά κριτήρια.
Για το σκοπό αυτό έχουν στη διάθεσή τους ευέλικτα εργαλεία σχεδιασμού. Το φάσμα περιλαμβάνει ολόκληρη τη δημιουργική διαδικασία του σχεδιασμού για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και την οπτικοποίηση του αποτελέσματος.