Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Τήρηση χρονοδιαγράμματος κάθε εποχή


Διευρύνοντας τον χρόνο εργασίας των υλικών ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες, όπως η εφαρμογή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος έως +1 °C και με σχετική ατμοσφαιρική υγρασία έως 95 %, έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε ακόμα και τις ψυχρότερες εποχές του έτους με ασφάλεια χάρη στην Τεχνολογία QS (Quick-Setting) της Sto.