Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Άμεση παράδοση στο έργο

Το επαρκές απόθεμα όλων των υλικών και ειδικών τεμαχίων είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοταξίου. Η πολυετής εμπειρία μας, το καλά οργανωμένο σύστημα διανομής και η αμεσότητα των παραδόσεων φροντίζουν για την δική σας ευκολία.