Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Εξοικονόμηση ενέργειας : Μείωση εξόδων


Ο κλιματισμός των εσωτερικών χώρων (θέρμανση και ψύξη) ευθύνεται κατά μέσο όρο για το 80 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ενός νοικοκυριού. Το κύριο αίτιο: περίπου 40 % της θερμότητας χάνεται μέσω των μη μονωμένων τοίχων. Μια απώλεια η οποία μειώνεται σημαντικά μέ την εφαρμογή κάποιου απο τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης της Sto.