Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

Στερεώστε και ευθυγραμμίστε τους οδηγούς τοίχου χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα στηρίγματα.
verotec-futur-efarmogi   verotec-futur-efarmogi2
  • Σημειώστε πάνω στις μονωτικές πλάκες πιέζοντας ήπια στους οδηγούς στερέωσης και εν συνεχεία κόβετε στα σημεία αυτά με ανοξείδωτο μαχαίρι (τύπου Stanley) και πιέστε στη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι η μόνωση εφαρμόζεται χωρίς κενά και εξασφαλίστε τη στερέωσή τους στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα ειδικά βύσματα. 
 verotec-futur-efarmogi3   verotec-futur-efarmogi4
  • Στερεώστε τις ανοξείδωτες ράγες στους οδηγούς και ευθυγραμμίστε κάθετα και οριζόντια χρησιμοποιώντας τρυπανόβιδες.
  • Ευθυγραμμίστε την πρώτη πλάκα χρησιμοποιώντας αλφάδι. Χρήσιμη είναι η βοήθεια ώστε να προσαρμοστεί στην ευθεία αυτή η πλάκα.
   verotec-futur-efarmogi5   verotec-futur-efarmogi6
  • Στερεώστε την πλάκα με αυτοεκτονούμενα βύσματα. Βιδώστε ώστε οι βίδες να είναι στο επίπεδο της πλάκας.
  •  Εφαρμόστε το ενισχυτικό σοβά Sto Armat Classic με μυστρί και εμποτίστε το υαλόπλεγμα Sto Glass Fibre Mesh. Όταν στεγνώσει μπορείτε να εφαρμόσετε το επιθυμητό τελικό επίχρισμα.
Τελική επικάλυψη
Εφαρμόζουμε τους έτοιμους διακοσμητικούς σοβάδες Stolit στην επιθυμητή απόχρωση.
Πολλές δυνατότητες επιλογής :

verotec-futur-efarmogi7