Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Η τοποθέτηση των πλακών της πολυστερίνης γίνεται

Η τοποθέτηση των πλακών της πολυστερίνης γίνεται σταυρωτά (όπως στα τούβλα) σε όλες τις επιφάνειες και ειδικά στις γωνίες του κτιρίου ώστε να μην δημιουργούνται ενιαίοι κάθετοι αρμοί. Φροντίζουμε ταυτόχρονα να μην μένουν κενά μεταξύ των πλακών και μεγάλες ανεπιπεδότητες στην τελική τους επιφάνεια.
prosopseis2cn                           prosopseis2co