Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Νέα θερμομονωτικά υλικά για τα συστήματα StoTherm

Sto-EPS Top 30 CE και Sto-EPS Top 31 CE

Με ιδιαίτερη χαρά η StoHellas παρουσιάζει 2 νέες ποιότητες των γνωστών γραφιτούχων θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης με την κορυφαία θερμομονωτική ικανότητα.

Τα νέα θερμομονωτικά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία σε έργα που εκτελούνται στην Ελλάδα, ενώ η εμπειρία από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου διατίθενται ανάλογα θερμομονωτικά προϊόντα, μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους για την αποδοχή των κορυφαίων θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης και από το κοινό στην χώρα μας.

Οι θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης Sto-EPS Top 30 CE διαθέτουν πιστοποιήσεις κατά ETAG004 και ΕΝ13499 (Ευρωπαϊκό πρότυπο για την κατασκευή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη) φέρουν σήμανση CE και παρουσιάζουν τον κορυφαίο συντελεστή θερμοπερατότητας λ=0,030 W/m*K που τις κατατάσσει στην κορυφή των θερμομονωτικών υλικών της κατηγορίας τους.

Οι θερμομονωτικές πλάκες Sto-EPS Top 31 CE με συντελεστή θερμοπερατότητας λ=0,031 W/m*K είναι αντίστοιχα πιστοποιημένες με CE κατά ETAG-004 για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και κατά το πρότυπο ΕΝ13499.

Οι νέες θερμομονωτικές πλάκες μαζί με τις έως σήμερα χρησιμοποιούμενες STO-EPS TOP 32 CE (λ=0,032W/m*K) και STO-EPS 80 CE (λ=0,036W/m*K) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Sto Therm Classic και Sto Therm Vario αυξάνοντας την ευελιξία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ, αλλά και τις επιλογές των μηχανικών και ιδιοκτητών για την κορυφαία εξωτερική θερμομόνωση τόσο σε αντοχή όσο και σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο συνδυασμός του νέου θερμομονωτικού υλικού Sto-EPS Top 30 CE με τα υλικά και επιχρίσματα του κορυφαίου συστήματος της Sto AG, StoTherm Classic συνθέτει την κορυφαία λύση εξωτερικής θερμομόνωσης στην αγορά καθώς παρουσιάζει αξεπέραστη και εγγυημένη αντοχή στον χρόνο, μοναδική ευελιξία και επιλογές στις τεχνικές λύσεις και τα τελικά επιχρίσματα και κορυφαία θερμομόνωση, χωρίς περιορισμούς στο πάχος του μονωτικού υλικού ή προβλήματα στην αντοχή των επιχρισμάτων εξαιτίας της αυξημένης θερμομονωτικής ικανότητας και των συστολοδιαστολών του μονωτικού υλικού.

Τα νέα θερμομονωτικά υλικά διατίθενται σε πάχη από 3εκ έως 20εκ (και σε ακόμα μεγαλύτερα εάν απαιτηθεί) και σε πλάκες διάστασης 100x60 εκ.