Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Ακουστική και αισθητική

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ STOSILENT ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Ακουστική και αισθητική

Τα συστήματα ακουστικής της Sto προσφέρουν κορυφαία ηχοαπορρόφηση και αισθητική στους τοίχους και τις οροφές που εφαρμόζονται. Βελτιώνουν την ακουστική των χώρων μέσω της απορρόφησης των ηχητικών κυμάτων, ρυθμίζουν την αντήχηση και μειώνουν τον ενοχλητικό θόρυβο ειδικά σε χώρους όπου η συγκέντρωση πολλων ατόμων εντείνει το πρόβλημα της αντανάκλασης του ήχου.

Το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα συστήματα ακουστικής της Sto, είναι η πλήρης ελευθερία στην αρχιτεκτονική έκφραση και τον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων σε συνδυασμό με την απόλυτα 'αόρατη΄και ιδιαίτερα αποδοτική ηχοαπορροφητική λειτουργία που εξασφαλίζει κορυφαία ακουστική άνεση.