Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ενδιάμεση στρώση και τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης

Ενδιάμεση στρώση και τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης Αρχικά εφαρμόζουμε όλα τα ειδικά τεμάχια του συστήματος όπως γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, αρμούς διαστολής κτιρίων κλπ. τοποθετόντας τα επί της επιφάνειας της μόνωσης με εμβαπτισμό τους στον τοπικά εφαρμοσμένο αντιρρηγματικό σοβά.
goniokrano_pvc                         thermomonosi_gonia