Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Tα συστήματα StoTherm Classic και StoTherm Vario

Tα συστήματα StoTherm Classic και StoTherm Vario με διογκωμένη πολυστερίνη, εξαιτίας του ιδιαίτερα χαμηλού βάρους του συστήματος (συνολικά περίπου 10 kg/m2 για πάχος 5cm), αλλά και της τεράστιας αντοχής των συγκολλητικών υλικών της Sto, είναι πιστοποιημένα για χρήση μόνο με κόλλα σε όλα τα κτίρια εφόσον το υπόστρωμα είναι ικανό να φέρει φορτία (π.χ. νέες οικοδομές). Σε περίπτωση σαθρών ή παλαιών υποστρωμάτων απαιτείται να χρησιμοποιηθεί μηχανική στερέωση του συστήματος με κατά μέσο όρο 4 βύσματα/m2 (ζητήστε πληροφορίες απο το τεχνικό τμήμα σχετικά με τον τύπο και το πλήθος των βυσμάτων).
prosopseis2cc                         bysma