Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Αύξηση της αξίας του κτιρίου


Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm προστατεύουν πλήρως την κατασκευή. Στα παλαιά κτίρια αυξάνουν την αξία τους. Στα νέα κτίρια διατηρείται η αξία για περισσότερο χρόνο. Και στις δυο περιπτώσεις ο φέρον οργανισμός προστατεύεται αποτελεσματικά.