Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Εφαρμόζουμε σε όλη τη επιφάνεια τον ενδιάμεσο ενισχυτικό

Εφαρμόζουμε σε όλη τη επιφάνεια τον ενδιάμεσο ενισχυτικό, ελαστικό σοβά (StoArmat Classic για το οργανικό σύστημα StoThem Classic ή StoLevell Duo Plus για το StoTherm Vario)  με ίσια ανοξείδωτη σπάτουλα σε μια στρώση κατάλληλου πάχους βάση των προδιαγραφών του υλικού και τοποθετούμε στην επιφάνεια του το υαλόπλεγμα Sto Glassfibre Mesh το οποίο πρέπει να εμβαπτίζεται στο υγρό ακόμα επίχρισμα, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως (πρέπει να φαίνεται η υφή του υαλοπλέγματος ελαφρά αλλά όχι τα χρώματα ή τα λογότυπα της Sto). Οι στρώσεις του υαλοπλέγματος πρέπει ΠΑΝΤΑ να επικαλύπτονται κατά 10cm στις άκρες.  perasma armat classic                          prosopseis2cr