Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Τα υλικά της Sto

Τα υλικά της Sto για προσόψεις περιλαμβάνουν μια τεράστια γκάμα σοβάδων, χρωμάτων και υλικών τεχνοτροπίας για προσόψεις. Σχεδόν οποιοδήποτε τελικό αποτέλεσμα είναι δυνατό να παραχθεί σαν τελική στρώση των συστημάτων StoTherm.
Απο άγριες ανάγλυφες επιφάνειες με εμφάνιση φυσικής πέτρας έως λείες σπατουλαριστές, τα πάντα είναι εφικτά. Για περισσότερες πληροφορίες, συβουλές για την επιλογή υλικών, φυλλάδια εφαρμογής και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Stο το τεχνικό τμήμα της εταιρίας βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας

          prosopseis2ct